Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRƯỞNG BỘ PHẬN QA/QC

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 8 Years
Salary Negotiable
Industry Project Management, Quality Control (QA/QC), Civil / Construction
Deadline to Apply Unlimited

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng tiêu chuẩn, quy định, phương án đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng thi công cho Công ty.
 • Tổ chức họp kick-off giữa QA/QC văn phòng, QA/QC công trường, BCHCT và Chủ đầu tư để thống nhất các yêu cầu về chất lượng, yêu cầu về hồ sơ chất lượng trong thanh toán.
 • Hỗ trợ QA/QC công trường điều chỉnh kế hoạch chất lượng, các checklist dựa vào các hồ sơ hợp đồng, tiêu chí kỹ thuật, bản vẽ thiết kết.
 • Tiến hành kiểm tra định kỳ công tác QA/QC các dự án đang thi công.
 • Tiếp nhận báo cáo QA/QC hàng ngày và xem xét trên 02 nội dung: Các sự việc liên quan đến chất lượng xảy ra hàng ngày và các vấn đề cần hỗ trợ liên quan đến chất lượng.
 • Tiếp nhận báo cáo hàng tháng của QA/QC công trường, xem xét và phát hành các chỉ thị cần thiết.
 • Tiếp nhận thông tin từ BCHCT qua thư điện tử, điện thoại, qua các cuộc họp để đưa ra các hành động cần thiết.
 • Thực hiện công tác kiểm tra chất lượng thực tế tại công trường theo định kỳ và theo kế hoạch đã đề ra.
 • Theo dõi công tác lập hồ sơ QA/QC trong thanh toán, đảm bảo công tác này không gây trở ngại về thời gian nhận thanh toán từ Chủ đầu tư.
 • Phối hợp với các bộ phận/phòng ban liên quan để tổ chức các buổi tọa đàm, rút kinh nghiệm về chuyên đề chất lượng.
 • Có mặt tại công trường để hỗ trợ hoặc giải quyết các sự việc về chất lượng khi cần thiết.
 • Theo dõi công tác thu thập hồ sơ chất lượng trong việc lập hồ sơ hoàn công.
 • Theo dõi công tác nghiệm, bàn giao, sửa chữa lổi thi công.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TP. KTXD & QA/QC.

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Đại học
 • Chuyên môn: Xây dựng, Quản lý dự án hoặc các chuyên ngành tương đương
 • Số năm kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công xây dựng và ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Kiến thức liên quan: Am hiểu về các nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực xây dựng; Các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công xây dựng.
 • Kỹ năng cần thiết: Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp; thuyết trình; Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề
 • Thái độ/Tố chất cần có: Cẩn thận, trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.
 • Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành XD.

 

People also viewed

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.